Kdo jsme?

Jsme liberecký oddíl juda, zaměřený především na mládež 1. stupně ZŠ, kterou se snažíme naučit základním principům juda, u pokročilých tyto principy zdokonalovat a zaobírat se dalšími, složitějšími úkony.

Důraz klademe na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, síly, rovnováhy a dalších pohybových dovedností využitelných nejen k judu, ale též aktivitám všedního života dětí a mládeže.

Chceš se k nám přidat?

Cvičit u nás může každý v rozmezí od 6 do 15 let s chutí cvičit, pokud chcete vědět víc, přijďte se podívat na trénink!