Techniky v judu

Technik v judu existuje celá řada, jednoduše je můžeme rozdělit do tří skupin – techniky v postoji (Nage-waza), techniky uplatnitelné především při boji na zemi (Katame-waza) a techniky pádů (Ukemi-waza).

Nage-waza se následně dělí na techniky prováděné převážně ve stoje (Tači-waza) a techniky strhů (Sutemi-waza). Do Tači-wazy patří techniky prováděné převážně rukama (Te-waza), techniky prováděné pomocí nohou (Aši-waza) a techniky prováděné pomocí boků (Koši-waza). Sutemi-waza se dále dělí podle směru, kterým je soupeř strháván na strhy, kdy soupeř padá stejným směrem jako útočník (Ma-sutemi-waza) a na strhy, kdy útočník padá stranou od soupeře (Yoko-sutemi-waza).

Katame-waza se dělí na techniky držení (Osaekomi-waza), páčení (Kansetsu-waza) a škrcení (Žime-waza).

Každý začínající judista se nejprve zdokonaluje v technikách pádů a postupně proniká k dalším technikám. Již naučené techniky lze v zápase využít nejen jako jednotlivý chvat, ale ve vhodném okamžiku na ni navázat jinou technikou, kterou může soupeře překvapit. Také se ale může pomocí jiné techniky bránit soupeři, který na něj nějakou techniku již nasazuje a zavčas jeho úmysly zvrátit ve svůj prospěch.

Souhrn základních technik v postoji je pak zahrnut v Go-kyu, které obsahuje 40 technik napříč jednotlivými technickými stupni, k dnešnímu dni však existuje 67 oficiálních technik uznaných Kodokanem a velká řada jejich variací.

Také v judu existují přesně popsané a propracované sestavy technik, zvané katy. Každá kata se zabývá určitým principem, který dále demonstruje danými chvaty a jejich pomocí rozvíjí judistu technicky i duševně.

  • Nage-no-kata je základní kata hodů, představující principy několika vybraných chvatů napříč technikami v postoji
  • Katame-no-kata je kata vybraných technik na zemi
  • Gonosen-no-kata je kata poukazující na principy 12 vybraných protichvatů
  • Kime-no-kata představuje tradiční judistické učení o sebeobraně
  • Moderním pojetím sebeobrany se pak zabývá Kodokan-goshin-jutsu
  • Itsutsu-no-kata se již řadí mezi velmi náročné katy a demonstruje princip maximální efektivity a působení přírodních sil na 5 vybraných technikách, které nenesou žádný vlastní název
  • Ju-no-kata demostruje principy povolnosti na 15 vybraných technikách a patří mezi původní katy školy Kodokan
  • Koshiki-no-kata je asi nejsložitější a nejnáročnější kata v judu, byla zakladatelem juda Jigorem Kanem převzata z Ju-jitsu. Tato kata obsahuje 21 technik.

Detailní popis kat v judu lze najít na stránkách Českého svazu juda.