Historie klubu

Začátek českého juda je spojován se jménem dr. Smotlachy, který stál roku 1919 u založení prvních českých judoklubů, do Liberce však dorazilo judo až na přelomu let 1954 a 1955. Tehdy vznikl první oddíl, mimo krátkou přestávku dodnes fungující oddíl Judo Rochlice.

S rostoucím počtem judistů docházelo ke vzniku dalších klubů, např. JudoClub Liberec (1996) či Slavia (1984), která byla v roce 1994 přejmenována na Judo Club Sakura Liberec. Od roku 1995 je trenérem Ing. Jan Hájek. Pod jeho vedením získává klub mnohá sportovní ocenění z domácích i zahraničních soutěží, přesto se později potýká s odlivem cvičenců. V posledních letech působí při ZŠ Liberec, ulice 5. května, kde se zaměřuje především na děti prvního stupně.