Slovníček

V judu se uplatňuje celá řada japonských termínů, tato stránka vám orientaci v základních pojmech usnadní (převzato ze stránek Českého svazu judo).

A

age zvednout, odstranit, vstát
ago brada
ago oshi (ago oši) roztít, rozštípnout bradu
aki no sen výhoda, vhodnost
arashi (araši) bouře
arigato děkuji
asahi zvedání
ashi (aši) dolní končetina (noha)
ashi waza (aši waza) porazy, při nichž je útok veden nohou proti noze protivníka
atama hlava
atemi úder, udeřit
atemi waza údery používané pro řešení sebeobranných situací
ayumi (ajumi) pochod, chůze
ayumi ashi (ajumi aši) normální chůze

B

barai (harai) podmet
basami nůžky
bogio obrana
boshi (boši) policie
bucukari opakované nástupy do chvatů prováděné za pohybu
bushi (buši) válečník

C

chikara (čikara) síla, moc
chui (čuj) trest ve výši pěti bodů
cugi ashi (cugi aši) přísuvná chůze, krok sun
cukkomi postrkovat, tlačit
cukuri nástup do chvatu, činnost, akce, příprava (vychýlení)
curi lovit ryby, táhnout, zaseknout
curikomi práce paže, jež drží límec při vychylování, zaseknutí ryby

D

dan mistrovský stupeň technické vyspělosti
de vpřed, předsunutý
dojime (dožime) sevření soupeře zkříženýma nohama
dojo (dožó) tělocvična pro judo a ostatní japonská bojová umění
dori vzít, brát

E

ebi langusta, krab, humr
eri krk, límec

F

fumikomi postrčit, povýšit
fusen sho (fusen šo), fusen gachi (fusen gači) vítězství nenastoupením soupeře

G

gaeshi (kaeshi) (gaeši, kaeši) protiútok, protichvat, kontrachvat
gake zaháknutí, pověsit na hák, zaháknout
garami páka, výkrut, podepřít, povzbudit
gari podražení, sekat, kosit (srpem)
gatame kontrola, kontrolovat, znehybnění
geiko cvičení, provoz
gesa (kesa) příčně (přes tělo)
gokyo soubor čtyřiceti základních chvatů juda
gonosen protiútok, kontra
gonosen no kata kata dvanácti protichvatů
goshi (goši) bok
goshinjitsu no kata (gošindžitsu no kata) kata moderní sebeobrany podle Kodokanu
guruma kolo
gyaku opačný, převrácený

H

hadaka nahý, holý
hai ano, vyjádření souhlasu
hairi kata způsoby otevření boje
hajime (hažime) začněte, bojujte
hando protiklad
hando no kuzushi (hando no kuzuši) vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
hane křídlo, skok
hansoku make diskvalifikace soupeře
hantei povel rozhodčího v zápasišti k určení vítěze volbou
happo no kuzushi (happo no kuzuši)  osm směrů vychýlení
hara břicho
harai podmet
hidari vlevo
hikiwake nerozhodný výsledek
hikomi záměrné převedení soupeře do boje na zemi
hishigi (hišigi) páčení, zlomit, rozbít, přerušit
hiza koleno
hizi loket
hon základní

I

ichi poloha, postavení
icucu no kata kata pěti principů
ippon vítězství bodem
itami wake nerozhodný výsledek při nezaviněném zranění soupeře

J

jakusaku geiko cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor
jigo hon tai (džigo hon taj) základní obranný postoj
jikan (džikan) povel rozhodčího „zastavit čas“
jime (žime) škrcení, uškrtit
jime waza škrcení (akce)
jiu jitsu (džiu džitsu)

jedna ze starých soustav japonské sebeobrany, z nichž vycházel Jigoro Kano při vytváření juda

ju no kata (džu no kata) kata principů povolnosti, kata ohebnosti
judogi (džudogi) úbor pro judo, kimono
judoka (džudoka) nositel mistrovského pásu dan
juji (žuži) kříž
jusei gachi (jusei gači) vítězství převahou

K

kaeshi waza (kaeši waza) protichvaty
kagae (kakae) obejmout
kagami biraki slavnostní zahájení nového výcvikového roku v dojo
kagato (kakato) pata
kakari geiko cvičný boj s částečným odporem soupeře bez protiútoku
kake provedení, hod, poslední fáze chvatu
kami nahoře
kamiza (joseki) čestné místo v dojo
kani langusta, humr
kansetsu kloub
kansetsu waza páky
kata

soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových chvatů), rameno, vzor

katame no kata kata chvatů na zemi
katame waza znehybnění
keikoku trest, půlbod
kenken poskakovat, hopsat
kikan průdušnice
kiken opuštění, zanechání
kime rozhodnutí
kime no kata kata, která prezentuje staré judistické učení o sebeobraně
ko malý
koka hodnocení třemi pomocnými body
kokyn dýchání
komi uvnitř, dovnitř
koshiki no kata (košiki no kata) starobylá kata tělesného a duševního rozvoje, jíž si velmi vážil Jigoro Kano
kuatsu resuscitační metody
kubi krk, hrdlo
kumi kata způsoby úchopu
kusabi dome způsoby blokování soupeře nohama
kuzure varianta, změna
kuzushi (kuzuši) vychýlení soupeře, prolomit, prorazit, nerovnováha
kyu žákovský stupeň technické vyspělosti

 

M

mae vpřed, tvář, vzezření, povrch
mae ukemi pád vpřed
maita „vzdávám se“
make porážka
maki ovinout, zabalit, rolovat
maki komi porazy prováděné s využitím pádu házejícího
makura polštář
mata vnitřní
mate „přerušte boj“
migi vpravo
morote oběma rukama

N

nage hod, poraz, promítat, navrhnout
nage komi cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře
nage no kata základní soubor chvatů v postoji
nage waza porazy
naname šikmo, úhlopříčně
ne waza znehybnění prováděná v boji na zemi

O

o velký
obi judo pás, barva označuje stupeň technické vyspělosti
okuri pár, dvojice
osaekomi waza držení
osaekomi toketa držení přerušeno
oshi (oši) postrkovat, tlačit, strčit (do někoho)
otoshi (otoši) padat, pokles

R

randori cvičný zápas podle předem stanoveného výcvikového záměru
rei povel k pozdravu
renraku výsledek následující kombinace
renraku waza kombinace různých chvatů
renshu (renšu) soustavný trénink
renzoku waza opakovaný útok stejným chvatem
ritsu rei malý pozdrav (v postoji)
ryu (rjú) škola, metoda

S

sankaku způsob blokování soupeře nohama, tzv. trojúhelník
sasae držet, zadržet, podepírat
sei shoku (sei šoku) druhá fáze chvatu na zemi, dosažení kontaktu se soupeřem
seirioku zen yo kokumin taiiku (seirjoku zen jo kokumin taiiku)

soubor tradičních judistických cvičení, založený na principu maximální účinnosti

seisuru konečná fáze chvatu na zemi, kontrola nad soupeřem
seiza klek sedmo
sen útok
sensei učitel
seoi vzít, nabrat (na záda)
shiai (šiai) boj, utkání na soutěži
shiai jo (šiai jo) zápasiště
shido (šido) trest ve výši tří pomocných bodů
shihan (šihan) učitel
shiho (šiho) čtyři
shizei (šizei) postoj, střeh
shizen tai (šizen tai) základní, přirozený postoj
skashi (skaši) únik ze soupeřova útoku a využití jeho pohybu k povalení na zem
sode rukáv
sogo gachi (sogo gači) spojené vítězství (wazari + keikoku)
sonomama nehýbejte se
soremade konec
sotai renshu (sotai renšu) cvičení ve dvojicích
soto vnější
sukui lžíce, pohyb, chod
sumi úhel, roh, kout
suri ashi (suri aši) normální chůze klouzavými pohyby
sute geiko cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušenějšího instruuje
sutemi waza strhy a překoty

T

tachi (tači) postoj, promítnutí, předvedení
tachi rei (tači rei) pozdrav v postoji
tachi waza (tači waza) porazy
tai tělo
tai sawaki obraty
taiso tělocvik
tanden břicho
tandoku renshu (tandoku renšu) nácvik chvatu bez soupeře
tani údolí
tatami díl zápasiště pro judo
tate svislý, svisle
tawara tančit, sláma
te ruka
te waza skupina porazů,u nichž podle tradičního pojení pracují převážně paže házejícího
teiko odolnost
tekubi tep, zápěstí
toketa přerušeno držení
tokui pohyb (chod), oblíbená osobní technika
tokui waza osobní chvat (technika)
tomoe kruh, čára, linka, řádek, křivka, zatáčka, oblouk, kolo, v kruhu
tori útočník, aktivnější z dvojice

U

uchi vnitřní
uchi komi (uči komi) nástupy do chvatu bez házení soupeře
ude paže, rámě, předloktí
uke obránce, pasivnější z dvojice (ten, který padá)
ukemi pády
uki plouti, plovoucí, tekoucí
ura opačně, vzad, na druhou stranu
ushiro (uširo) obráceně, za, vzadu
ushiro ukemi (uširo ukemi) pád vzad
uwagi náhodou, namátkou

W

waki podpaží
waza bojová akce v judu
wazari půlbod, sedm pomocných bodů
wazari awasete ippon vítězství dosažené dvěma půlbody

Y

yama (jama) hora, pohoří
yoko (joko) boční, postranní
yoko ukemi (joko ukemi) pád na bok
yuchi (juči) prst
yudansha (judanša) význačný pásek (černý)
yuko (juko) ocenění ve výši pěti pomocných bodů

Z

zarei velký pozdrav (v kleku)